Nagresign na bilang Pangulo ng Philippine Olympic Committee si Ricky Vargas na 16 buwan lamang nanungkulan sa nasabing kumite. Nauna ng idinaing ni Vargas ang pulitika sa POC kaya nahihirapan umano siya sa pamamahala dito.

For more videos: http://www.untvweb.com/video/
For News Update, visit: http://www.untvweb.com/news/

Check out our official social media accounts:
http://www.facebook.com/UNTVNewsRescue

https://www.youtube.com/UNTVNewsandRescue
Instagram account – @UNTVLife

Feel free to share but do not re-upload.

Original of the video here

South Africa News
SA Business News
SA Political News
SA Sport News
South Africa Gossip

Back to home page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *